Zoeken naar een product

Privacybeleid

Gegevensbescherming De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Cookies Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Serverlogbestanden De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.
Verzameling en gebruik van gegevens voor contractafhandeling en bij het openen van een klantaccount Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het verwerken van het contract en het afhandelen van uw vragen. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount.

Contactgegevens:
R.A. Zardavani
Kasteellaan 79 A
6415 HN Heerlen
Tel: +31 (0)45 561 11 12
E-mail: info@socap.nl

Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract Voor de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de daarvoor benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is aangesteld of aan de betalingsdienst die door u tijdens het bestelproces is geselecteerd.
Contactformulier Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Contactgegevens:
R.A. Zardavani
Kasteellaan 79 A
6415 HN Heerlen
Tel: +31 (0)45 561 11 12
E-mail: info@socap.nl

Gegevens nieuwsbrief Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.
Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe”-link in de nieuwsbrief.

Contactgegevens:
R.A. Zardavani
Kasteellaan 79 A
6415 HN Heerlen
Tel: +31 (0)45 561 11 12
E-mail: info@socap.nl

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-button) Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like”-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter Op onze pagina’s zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.
U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Privacybeleid voor het gebruik van Google +1 Onze pagina’s gebruiken functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Verzamelen en verspreiden van informatie: Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat je +1 hebt gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die je aan het bekijken was toen je op +1 klikte. Uw +1’s kunnen als meldingen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die je hebt gebruikt bij het delen van inhoud via je Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.
Gebruik van verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik worden de gegevens die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk samengevoegde statistieken over +1-activiteiten van gebruikers of deelt deze met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.
Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Instagram Op onze pagina’s zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn functies wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat je onze website bezocht hebt met je IP-adres. Als je op de LinkedIn “Recommend” knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, is het voor LinkedIn mogelijk om je bezoek aan onze website met jou en je gebruikersaccount te associëren. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.
Meer informatie hierover kun je vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Pinterest Op onze website maken wij gebruik van sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS (“Pinterest”). Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verzendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.
Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Informatie, verwijdering, blokkering U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld.
Bezwaar tegen reclamemails Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht zijn gepubliceerd voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Alle foto’s en logo’s zijn exclusief eigendom van She Hairextension srl. Italy. Wenst u reclamemateriaal dan kunt u contact met ons opnemen. © 2024 R.A. Zardavani
Ontworpen en ontwikkeld door Visia Media