header
Heading layer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Algemene voorwaarden

SHE Hairextensies

RA Zardavani

Kasteellaan 79 A

6415 HN Heerlen

+31 (0)45 561 11 12

info@socap.nl

De voorwaarden van een samenwerking tussen de klant (opdrachtgever) en de dienstverlener (leverancier) worden beheerst door deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, diensten, leveringen en zijn rechtsgeldig na het plaatsen van de bestelling, hetzij schriftelijk, mondeling, online of telefonisch. Individuele contractuele overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener zijn alleen rechtsgeldig als ze schriftelijk zijn bevestigd.

1. Geldigheid van aanbiedingen, prijzen:

Alle aanbiedingen worden vermeld in euro’s (€). Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant via e-mail een orderbevestiging met een overzicht van de bestelde goederen. Bij een mondelinge of telefonische bestelling ontvangt de klant geen orderbevestiging. De prijzen ten tijde van de bestelling zijn van toepassing. Een contract komt pas tot stand met onze orderbevestiging of levering van de goederen. Tenzij anders overeengekomen tussen SHE en de klant, is de klant 14 dagen gebonden aan zijn bestelling.

2. Leverings- en verzendkosten:

Er is geen minimale bestelhoeveelheid. Alle prijzen zijn netto en onderhevig aan btw. De vaste verzendkosten bedragen €10,00 voor vooruitbetaalde bestellingen. In het geval van een bestelling met vooruitbetaling ontvangt de klant een orderbevestiging via e-mail waarin de bankgegevens worden vermeld. Het aankoopbedrag moet onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst worden overgemaakt aan Reza Zardavani. Zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven, wordt je bestelling verzonden. Paypal-bestellingen worden dezelfde dag verzonden (indien voor 16.00 uur besteld). Voor bestellingen onder rembours bedragen de vaste verzendkosten €10,00. Als de klant een bestelling onder rembours weigert bij aflevering, worden de verzendkosten (€10,00) plus de retourverzendkosten (€10,00) in rekening gebracht.

3. Herroepingsrecht (recht op terugkeer):

De klant heeft een herroepingsrecht van 2 weken na ontvangst van de bestelling. De intrekking moet een reden bevatten en moet schriftelijk per brief of e-mail worden aangekondigd. Om de deadline te halen, is het voldoende om de annuleringsverklaring op tijd te versturen en de goederen terug te sturen naar SHE. Door tijdige herroeping is de koper niet langer gebonden aan de bestelling van SHE. Het reeds betaalde aankoopbedrag wordt niet terugbetaald, maar omgezet in een omruiling. Aangepaste producten en bestellingen in opdracht van derden kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Retourneren of ruilen is alleen mogelijk als de goederen compleet zijn en in de originele verpakking zitten.

4. Betaling, niet-betaling:

De klant doet een betalingsverzoek bij zijn bestelling. Dit wordt gecontroleerd tijdens het verwerken van de bestelling. Voor alle leveringen behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de goederen onder rembours te verzenden. Het factuurbedrag is verschuldigd volgens de overeengekomen betalingsmethode. Bij verzending onder rembours is het bedrag verschuldigd bij ontvangst van de goederen; bij vooruitbetaling is het bedrag verschuldigd binnen drie werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Als de overeengekomen betalingsdatum wordt overschreden door toedoen van de klant (bijv. het niet ontvangen van de goederen, het niet op tijd initiëren van de overboeking), is de klant automatisch in gebreke van betaling. Herinneringskosten zijn dan verschuldigd. Als de klant ondanks een betalingsherinnering niet betaalt, wordt het gevorderde bedrag of een deel ervan doorgestuurd naar een incassobureau en/of wordt er een herinnering gestuurd. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om te vervolgen. De klant draagt de volledige incassokosten, eventuele juridische kosten en handhavingskosten. We hebben het recht om onze claims over te dragen.

5. Afhandeling van retourzendingen en retourkosten, kredieten, omruilingen en terugbetalingen:

Als de bestelling wordt geretourneerd, zijn de retourkosten voor rekening van de koper. De goederen moeten in ongeopende, originele verpakking en veilig verpakt aan ons worden geretourneerd. Als de koper verantwoordelijk is voor de verslechtering* van de goederen, moet hij/zij de waardevermindering compenseren. Goederen die franco naar ons worden verzonden, worden niet geaccepteerd vanwege de hoge boeteprijs en worden op jouw kosten aan je geretourneerd. Als de goederen correct worden geretourneerd, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van de waarde van de goederen (minus onze leveringskosten) door het crediteren van de rekening van de klant. Dit wordt onmiddellijk terugbetaald nadat we het factuurbedrag volledig en onherroepelijk hebben ontvangen door middel van een goederencreditnota. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de goederen op volledigheid en kwaliteit onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Zodra de goederen worden gebruikt of toegepast, gaat de klant akkoord met de staat, kwaliteit en volledigheid van de goederen.

* De klant heeft het recht om de bestelde goederen bij ontvangst te controleren op bruikbaarheid. Als de goederen echter uit hun oorspronkelijke verpakking of zegel worden gehaald als gevolg van deze inspectie, of als ze vuil worden of hun eigenschappen veranderen, treedt er een verslechtering op die leidt tot waardevermindering of afwijzing van de ruil.

6.Levertijd, deelleveringen, transportverzekering & transportschade:

De levering is binnen 1-2 dagen klaar voor verzending, mits op voorraad. Je wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen bij de levering. We behouden ons het recht voor om deelleveringen te doen, die onmiddellijk gefactureerd kunnen worden. Als een levering niet mogelijk is door overmacht of andere onvoorziene obstakels, wordt de leveringstermijn automatisch verlengd voor de duur van de gebeurtenissen. Als een levering aankomt met duidelijke transportschade, dien dan onmiddellijk een klacht in bij het bezorgbedrijf en weiger het pakket te accepteren. Dit is de enige manier waarop we schadevergoeding kunnen eisen van de vervoerder. We vragen om uw medewerking en begrip in deze zaak. Claims voor schade als gevolg van vertragingen in de levering of knelpunten in de levering zijn te allen tijde uitgesloten.

7. Garantie, inspectieplicht en melding van defecten:

Garantie Bij ontvangst van de goederen moet de klant deze onmiddellijk controleren op volledigheid, juistheid en integriteit. Voor zover de ongebruikte levering een defect vertoont waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht om, naar eigen goeddunken, het defect te verhelpen of een vervangende levering te doen. Als het verhelpen van het defect / vervangende levering, van de ongebruikte en ongebruikte goederen, op een andere manier mislukt, heeft de klant het recht om het contract naar eigen goeddunken te annuleren. Schadeclaims zijn te allen tijde uitgesloten zodra de goederen zijn gebruikt en verwerkt.

Als de koper de goederen waarop de klacht betrekking heeft niet op verzoek beschikbaar stelt of als hij het product uitdrukt en gebruikt, komen de garantieclaims te vervallen. Dit geldt ook voor goederen waarvoor de koper de aankoopprijs verschuldigd is.

Garantie- en waarborgclaims vervallen bij het niet naleven van de door ons voorgeschreven onderhoudsinstructies. Bovendien vervalt de garantieclaim ook bij het gebruik van verzorgingsproducten van andere merken, bij het gebruik van kapperschemicaliën of bij het vervangen van de gewrichten.

8. Behoud van titel:

De bestelde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle openstaande facturen zijn betaald.

9. Productwijzigingen:

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de technische uitvoering die de kwaliteit van een artikel niet verminderen.

10. Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid:

Schadeclaims tegen ons of medewerkers van ons bedrijf zijn ongeacht de rechtsgrond uitgesloten, in het bijzonder vanwege vertraging of onmogelijkheid van levering, schending van advies- en contractuele verplichtingen, etc., tenzij er sprake was van opzet of grove nalatigheid. Voor zover wij aansprakelijk zijn voor de grond van de zaak, is de schadevergoeding uitsluitend beperkt tot de geleverde goederen en hun waarde. In elk geval is vergoeding van gevolgschade uitgesloten. Ingrediënten op consumptiegoederen, bijv. verzorgingsproducten, moeten door de klant worden gecontroleerd op individuele compatibiliteit voor gebruik bij levering van de goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de informatie op de betreffende verpakking en de specificaties in de productbeschrijvingen van de online shop/catalogus. Als de klant een mogelijke onverenigbaarheid ontdekt op basis van de informatie over de ingrediënten vóór gebruik, kan het herroepingsrecht (zie hierboven) worden uitgeoefend.

11. Gegevensbescherming:

De gegevens die door ons worden gevraagd in de bestel- en contactformulieren zijn noodzakelijk voor een snelle verwerking en afhandeling van de bestelling. Deze gegevens worden intern opgeslagen, maar vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of verhuurd aan derden voor reclame of andere doeleinden. Onze gegevensbeschermingspraktijken zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12. Recht en bevoegde rechtbank:

Het recht van het Koninkrijk der Nederlanden is van toepassing zoals overeengekomen. De plaats van handeling voor alle vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen de klant en ons is Heerlen. Alternatieve geschillenbeslechting krachtens art. 14 (1) ODR-Verordening en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Winkelwagen
Scroll naar boven